انواع مختلف قتل — فلُّ سَفَه
www.Fallosafah.org
شماره: ۵۷۴
عنوان: انواع مختلف قتل
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۵ ق ظ
آخرين ويرايش: چهارشنبه، ۲۲ دی ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۶ ق ظ


  • انواع مختلف قتل

قتل انواع گوناگون دارد. می‌شود با چاقو شکم کسی را پاره کرد يا نانش را بريد يا بيماريش را علاج نکرد. می‌توان کسی را در دخمه‌ای جا داد و يا تا حد مرگ به کار کشيد. ممکن است کسانی را هم به خودکشی مجبور کنند يا به جنگ بفرستند و از اين قبيل. فقط بعضی از اين نوع قتل‌ها در کشور ما ممنوع است. (ص ۴٣) 

برتولت برشت، انديشه‌های متی، ترجمهٔ بهرام حبيبی 

 

Telegram: @fallosafahmshk


يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org