ولایت: به رفق یا به عُنف؟ — فلُّ سَفَه
www.Fallosafah.org
شماره: ۶۱۹
عنوان: ولایت: به رفق یا به عُنف؟
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: چهارشنبه، ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ | ۷:۴۹ ب ظ
آخرين ويرايش: چهارشنبه، ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ | ۷:۵۱ ب ظ


  • ولایت: به رفق یا به عُنف؟

[والی می‌باید] بنای کارها تا تواند به رفق کند نه به عُنف. رسول (ص) گفت: «هر والی که با رعیّت رفق کند، با وی در قیامت رفق کنند». و دعا کرد و گفت: «بار خدایا! هر والی که با رعیت رفق کند تو با وی رفق کن، و هرکه عُنف کند تو با وی عُنف کن». و گفت رسول (ص) که «نیکو چیزی است ولایت و فرمان دادنْ کسی را که به حق آن قیام کند، و بد چیزی است ولایتْ کسی را که در حق آن تقصیر کند». 

غزالی، کیمیای سعادت، رکن دوم: معاملات، «اصل دهم: در رعیّت داشتن و ولایت راندن»، ص ۲۹-۵۲۸. 
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org