انواع مختلف قتل — فلُّ سَفَه
يكشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۱ | 
Saturday, 26 November 2022 | 
شماره: ۶۳۵
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: يكشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۷:۵۳ ب ظ
آخرين ويرايش: يكشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۶ ب ظ
موضوع: سیاست

  • انواع مختلف قتل

قتل انواع گوناگون دارد. می‌شود با چاقو شکم کسی را پاره کرد يا نانش را بريد يا بيماريش را علاج نکرد. می‌توان کسی را در دخمه‌ای جا داد و يا تا حد مرگ به کار کشيد. ممکن است کسانی را هم به خودکشی مجبور کنند يا به جنگ بفرستند و از اين قبيل. فقط بعضی از اين نوع قتل‌ها در کشور ما ممنوع است. (ص ۴٣)

برتولت برشت، انديشه‌های متی، ترجمهٔ بهرام حبيبی

Telegram: @fallosafahmshk
آدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=635
مشاهده [ ۸۵ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / يكشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۱
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9