«مرتجع» کیست؟ — فلُّ سَفَه
چهارشنبه، ۲۷ تير ۱۴۰۳ | 
Wednesday, 17 July 2024 | 
شماره: ۵۹۴
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی
درج: دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۸:۳۶ ب ظ
آخرين ويرايش: دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | ۸:۳۶ ب ظ
موضوع: سیاست

  • «مرتجع» کیست؟

رهبر «جمهوری اسلامی» ایران، سید علی خامنه‌ای، مدعی شده است که بازگشت به «نظام پهلوی» یا «نظام پادشاهی» ارتجاع است و هرکس خواستار آن باشد «مرتجع» است. این سخن در صورتی درست است که آقای خامنه‌ای و نیز بنیانگذار فقید آن، روح‌الله خمینی، و دیگر هواداران «ولایت فقیه»، ذیل نام «جمهوری اسلامی»، بتوانند اثبات کنند که «ولایت مطلقهٔ فقیه»، آن‌گونه که آنان آن را معرفی می‌کنند، «جمهوری» است و با مفهوم «جمهوری» و همهٔ لوازم ماهوی یا ذاتی آن، بدان‌گونه که از این کلمه در تاریخ اندیشهٔ سیاسی فهمیده می‌شود، سازگار است! آری، اگر «ولایت فقیه» را بتوان «جمهوری» نامید و «جمهوری» باشد، آن‌گاه اگر مردم «جمهوری» را کنار بگذارند، و «پادشاهی» را برگزینند، بی‌شک از نظر تاریخی پس رفته‌اند و «مرتجع»اند، چون نظام «جمهوری» اختراعی نو و جدید و غربی است، اما نظام «پادشاهی» اختراعی قدیمی و شرقی است و متعلق به هزاران سال پیش.

اما آیا «ولایت فقیه» جمهوری است؟ تاریخ «جمهوری اسلامی» به ما می‌گوید که این نظام پس از انتخاب نخستین رئیس جمهور خود ابوالحسن بنی صدر نه تنها هرگز انتخاباتی آزاد، چه در «مجلس شورای ملی» (خود همین عنوان «اسلامی» که نظام جدید برای مجلس نماینگان برگزیده است و صفت «ملی» را از آن سلب کرده است، به منزلهٔ «نفی» نمایندگی آرای «همهٔ» مردم با هر دین و مذهب و گرایش سیاسی است! همین گونه است صفت اسلامی که به «جمهوری» چسبانده شده است!)  و چه در ریاست جمهوری نداشته است و به خود ندیده است و هرگز «جمهوری» به معنای درست و کامل کلمه نبوده است، بلکه با قرار دادن تمامی قوای اجرایی دولتی و حکومتی و قانونگذاری و قضایی در زیر نظر «ولایت فقیه» و الزامی دانستن پیروی بی‌چون و چرای همهٔ آحاد ملت از فرمان‌های آن از هر نظام «پادشاهی» استبدادی‌تر و خفقان‌آورتر و غارتگر و بی‌کفایت‌تر بوده است. در واقع، «جمهوری اسلامی» نامی گول‌زننده و فریبکارانه و «خدعه‌‌» یا «حیله»‌ای بوده است، همچون دیگر «حیله‌های شرعی و فقهی» فقیهان (از چمله شگردهای «به روز کردن» مفاهیم منسوخ ذیل مفاهیم جدید و پسندهای روز. پوشاندن لباس نو بر مفاهیم مندرس و کهنه. «حیله» و «خدعهٔ» همیشگی آخوندها و دیگرروشنفکران دینی) برای «ولایت فقیه»، یا به زبان فنی‌تر، «آخوندسالاری» (hierocracy)، معادل دیگری برای «خداسالاری» (theocracy)، حکومت به نام «خدا» اما به کام «آخوند»، که به گواهی تاریخ یکی از «ارتجاعی‌ترین» و «پست‌ترین» و «جنایتکارترین» اشکال حکومت در تاریخ بشر بوده است و پیشبنهٔ آن به عصر «فراعنهٔ مصر» می‌رسد. در واقع، در نظام فرعونی مصر، فرعون آخوند/خدا (horus) بود. 

باری، شاید اکنون دیگر زمان آن فرا رسیده باشد که آخوندها و دیگر روشنفکران دینی و هواداران «ولایت فقیه» دست کم به اندازهٔ دیگر برادران دینی و هم‌مسلک خود همچون «داعش» و «طالبان» از خود صداقت نشان دهند و دست کم عنوان نظام خود را از عنوان التقاطی «جمهوری اسلامی» به «خلافت اسلامی» یا «امارت اسلامی» یا همان «ولایت فقیه» تغییر دهند تا هم عنوانی یکسره خودی و بومی و محلی و اسلامی و عربی داشته باشند و هم خود را از خطر «التقاط» با مفاهیم غربی برهانند و یکسره «اسلامی» کنند و نام ویژهٔ خود را در فرهنگ سیاسی جهان ثبت کنند و هم بیش از این موجب تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب نشوند.       @fallosafahmshkآدرس دنبالک اين مطلب: http://www.fallosafah.org/main/weblog/trackback.php?id=594
مشاهده [ ۱۰۱۹ ] :: دنبالک [ ۰ ]
next top prev
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / چهارشنبه، ۲۷ تير ۱۴۰۳
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9