جمعه، ۱ بهمن ۱۴۰۰ | 
Friday, 21 January 2022 | 
• برای دسترسی به بایگانی سايت قدیمی فلُّ سَفَه اينجا کليک کنيد.
• برای دسترسی به بایگانی روزانه بخش روزنامه اينجا کليک کنيد.
• برای دسترسی به بایگانی زمانی بخش روزنامه اينجا کليک کنيد.
• برای دسترسی به نسخه RSS بخش روزنامه اينجا کليک کنيد.

موضوع:    
اول<۱

۲

۳۴۵۶۷۸۹۱۰>آخر

: صفحه


شماره: ۵۷۰
درج: شنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۰ | ۷:۱۹ ب ظ
آخرين ويرايش: شنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۰ | ۷:۲۱ ب ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

  • «خدا»، «اشراق الهی به ذهن بشری» و «حجرالاسود» آسمانی در «۲۰۰۱: ادیسه‌ای فضایی»، ساختهٔ استنلی کوبریک

اندیشیدن به «خدا» در مقام «آفرینندهٔ» (کلمهٔ خدا در فارسی به معنای «صاحب» و «دارنده» یا «مالک» است) و «فرمانروا» و «پدیدآورنده» و «نظم‌دهنده» یا «برپادارندهٔ» جهان هستی یکی از ویژگی‌های ذهن بشری است که «دین طبیعی» را در تاریخ بشر شکل می‌دهد، پیش از آن‌که «دین وحیانی» (“ revealed religion”) در تاریخ به ظهور رسد و در هزاره‌های اخیر به شکل‌گیری «دین نهادی» (“institutional religion”) یا «دین سازمانی» (“organized religion”)، یعنی همین دین‌هایی که ما امروز می‌شناسیم، بینجامد


۰

شماره: ۵۶۹
درج: پنجشنبه، ۹ دی ۱۴۰۰ | ۷:۴۱ ب ظ
آخرين ويرايش: جمعه، ۱۰ دی ۱۴۰۰ | ۹:۱۱ ق ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

  • آن روزها

آن روزها رفتند

آن روزهای خوب

آن روزهای سالم سرشار

آن آسمان‌های پُر از پولک

آن شاخساران پُر از گیلاس

آن خانه‌های تکیه داده در حفاظ سبز پیچک‌ها 

به یکدیگر

آن بام‌های بادبادک‌های بازیگوش

آن کوچه‌های گیج از عطر اقاقی‌ها


۰

شماره: ۵۶۸
درج: چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ | ۹:۳۳ ب ظ
آخرين ويرايش: چهارشنبه، ۸ دی ۱۴۰۰ | ۹:۳۶ ب ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

  • سقراط و عیسی

سقراط و عیسی شباهت‌های بسیاری دارند، اما یکی دو تا شاید از همه چشمگیرتر و مهم‌تر باشد:

سقراط «فلسفه» را از «آسمان» به «زمین» آورد، و عیسی «خدا» را.

سقراط «رسالت الهی» خود را آگاه کردن مردم از «نادانی»شان می‌دید تا برای به دست آوردن و یافتن «دانش» و رسیدن به «زندگی خوب» و «شایسته» از نظر اخلاقی بکوشند.


۰

شماره: ۵۶۷
درج: دوشنبه، ۶ دی ۱۴۰۰ | ۳:۱۷ ب ظ
آخرين ويرايش: دوشنبه، ۶ دی ۱۴۰۰ | ۳:۵۱ ب ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

  • مولوی، بولتمان و تأویل وجودی از «عیسی مسیح»

سال‌ها پیش (گروس، ۱۳۷۷؛ هرمس، ۱۳۹۳) ترجمه‌ای دربارهٔ اندیشه‌های رودُلف بولتمان (نخستین کتاب دربارهٔ بولتمان به زبان فارسی) از من منتشر شد که در آنجا به مناسبتی اشاره‌ای کردم به تأویل وجودی مولوی از عیسی مسیح (ع) و مقایسهٔ آن با اسطوره‌‌زُدایی بولتمان (ص ۹۷). از همان سال‌ها همواره طرحی در سر داشتم برای نگارش کتابی دربارهٔ «صوفیه و تأویل وجودی» که مقداری از مطالب آن را هم فراهم کرده‌ام، اما همواره کارها و طرح‌های بسیار داشتن و از این شاخ به آن شاخ پریدن و کارهای جدید در دست گرفتن و درگیری‌های عاطفی و ذهنی مانع از آن بوده است که این کارهای ناتمام را تمام کنم. امیدوارم روزی از این آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها رها شوم، و سیب‌های گاززده را یکی یکی فرودهم.


۰

شماره: ۵۶۶
درج: شنبه، ۴ دی ۱۴۰۰ | ۶:۴۳ ب ظ
آخرين ويرايش: شنبه، ۴ دی ۱۴۰۰ | ۶:۴۳ ب ظ
نويسنده: محمد سعید حنایی کاشانی

دین را از شیطان آن فتنه نیست که از دو کس: عالمی بر دنیا حریص و زاهدی از علم برهنه
و صوفی را گفت اگر بُرنایی را با زنی در خانه کنی سلامت یابد و اگر با قُرّایی در مسجد کنی سلامت نیابد

عطار، تذکرة‌الاولیاء، ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی

  • ادبیات، عرفان: شهادت تاریخی و نقد زمانه

دربارهٔ سخنان بالا که عطار در «تذکرة‌الاولیاء» خود آنها را از قول خرقانی آورده است، چه می‌توان گفت: خداشناسی، اندرز اخلاقی، نقد اجتماعی، یا شهادتی به وضع زمانه؟


۰

اول<۱

۲

۳۴۵۶۷۸۹۱۰>آخر

: صفحه

top
دفتر يادها گفت و گوها درسها کتابها مقالات کارنامه
يکشنبه، ۳ شهريور ۱۳۸۱ / جمعه، ۱ بهمن ۱۴۰۰
همه‌ی حقوق محفوظ است
Fallosafah.org— The Journals of M.S. Hanaee Kashani
Email: fallosafah@hotmail.com/saeed@fallosafah.org
Powered By DPost 0.9